Umowa dotycząca biletów na konwent BlizzCon®

Ważne informacje! Należy się z nimi uważnie zapoznać.

Poniższa umowa reguluje zakup i korzystanie z biletu (biletów) („Bilet(y)”) na konwent miłośników gier organizowany przez Blizzard Entertainment, Inc., o nazwie „BlizzCon® 2019”, który odbędzie się na terenie   Anaheim Convention Center (Centrum Kongresowe w Anaheim) w dniach 1–2 listopada 2019 r. („BlizzCon”). W zamian za możliwość zakupu Biletu i udział w konwencie BlizzCon oraz inne należne świadczenia, których otrzymanie i wystarczający charakter zostają niniejszym potwierdzone, użytkownik przyjmuje do wiadomości co następuje i zobowiązuje się:

 1. przestrzegać zasad uczestnictwa w BlizzCon, które są dostępne do wglądu pod adresem: https://blizzcon.com/event-info/attendees/rules;
 2. PONIEWAŻ PODCZAS KONWENTU BLIZZCON POKAZYWANE BĘDĄ TREŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NIEODPOWIEDNIE DLA DZIECI, OSOBOM MAŁOLETNIM PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA MUSI TOWARZYSZYĆ RODZIC, OPIEKUN LUB ODPOWIEDZIALNA ZA NIE OSOBA DOROSŁA (W WIEKU 18 LAT LUB STARSZA). PONADTO NA KONWENT BLIZZCON ZABRANIA SIĘ WSTĘPU DZIECIOM W WIEKU PONIŻEJ 6 LAT, A TAKŻE NIE JEST DOZWOLONE WPROWADZANIE WÓZKÓW SPACEROWYCH NA TEREN WYSTAWIENNICZY BLIZZCON;
 3. przyjąć na siebie całe ryzyko poniesienia obrażeń ciała i wszelkich innych zagrożeń związanych z BlizzCon, niezależnie od tego, czy wystąpią przed, w trakcie czy po konwencie BlizzCon, i wyrazić zgodę na wyraźne zwolnienie Blizzard Entertainment, Inc., Activision Blizzard, Inc., i władz miasta Anaheim, a także każdego z ich podmiotów macierzystych, powiązanych, licencjobiorców, przedstawicieli kierownictwa, zarządu, sponsorów, wykonawców i wystawców z wszelkich roszczeń wynikających z ww. przyczyn lub związanych z nimi, lub w inny sposób występujących w trakcie lub w związku z BlizzCon;;
 4. udzielić spółce Blizzard Entertainment, Inc., jej podmiotom powiązanym i licencjobiorcom, w tym między innymi wszystkim sponsorom, wystawcom i wykonawcom (łącznie zwanym „Blizzard”), zgody na robienie użytkownikowi zdjęć w ruchu i nieruchomych, nagrywanie głosu i wszelkich dźwięków wydawanych przez użytkownika, oraz na uzyskanie innych informacji o użytkowniku, w tym między innymi imienia i nazwiska, wizerunku, zdjęć, głosu, rozmów, dźwięków, informacji biograficznych, cech osobistych i innych danych osobowych (łącznie zwanych „Mediami”), w związku z wszelkimi zastosowaniami redakcyjnymi, promocyjnymi lub komercyjnymi Blizzard, które Blizzard może wykorzystywać w dowolnym miejscu i czasie, bez opłat, bezterminowo, we wszelkich mediach, niezależnie od tego, czy są one znane obecnie, czy zostaną później opracowane.  Prawa przyznane w niniejszej umowie obejmują również prawo do edytowania, usuwania, kopiowania i fabularyzowania mediów, stosownie do wszelkich potrzeb Blizzard i według wyłącznego uznania Blizzard. Udzielana zgoda ma charakter uprawnienia przekazanego celem zabezpieczenia roszczeń i jest nieodwołalna;;
 5. Bilet jest odwołalną licencją, która może zostać cofnięta, a użytkownikowi można w każdym momencie odmówić wstępu, po zwróceniu mu ceny zakupu wydrukowanej na Bilecie. Bilety zakupione na BlizzCon nie podlegają zwrotowi ani wymianie przez kupującego;;
 6. przyjąć do wiadomości, że Anaheim Convention Center jest obiektem, na terenie którego obowiązuje surowy zakaz palenia. Posiadanie butelek, pojemników do chłodzenia i wszelkich innych pojemników jest zabronione na terenie centrum kongresowego, a takie przedmioty podlegają konfiskacie przez Anaheim Convention Center lub personel Blizzard Entertainment.
 7. wyrazić zgodę na to, że maksymalna liczba osób przebywających w każdej sali w Anaheim Convention Center wynika z przepisów pożarowych i jest ściśle egzekwowana przez Anaheim Convention Center. W związku z powyższym zapisem, dostęp do niektórych paneli, prezentacji i występów, odbywających się podczas BlizzCon, będzie ograniczony do maksymalnej liczby miejsc w danej sali, która zostanie określona przez Anaheim Convention Center według własnego uznania;
 8. wyrazić zgodę na to, że bilety pozyskane ze źródeł innych niż Blizzard mogą być biletami zgubionymi, skradzionymi lub podrobionymi i mogą nie być honorowane; Bilety nie podlegają wymianie w razie zgubienia, kradzieży lub zniszczenia, a licencja udzielona na mocy Biletu automatycznie wygasa w razie naruszenia jakichkolwiek warunków; Biletu nie można oferować do sprzedaży w jakikolwiek sposób, który naruszałby przepisy ustawowe lub wykonawcze;
 9. wyrazić zgodę na to, że MIMO IŻ WYKONYWANIE ZDJĘĆ I NAGRAŃ WIDEO ZA POMOCĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, TABLETÓW (TAKICH JAK IPADY) I KAMER WIDEO JEST OGÓLNIE DOZWOLONE NA BLIZZCON, UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO NAGRYWAĆ, PRZESYŁAĆ STRUMIENIOWO ani w inny sposób rozsyłać, pomagać w nagrywaniu, przesyłaniu strumieniowym lub rozsyłaniu ROZGRYWKI Z ŻADNEGO Z EKRANÓW (Z WYJĄTKIEM ROZGRYWKI TURNIEJOWEJ); SUROWO ZABRONIONE JEST NAGRYWANIE POKAZYWANYCH TREŚCI NIEZWIĄZANYCH Z E-SPORTEM, TAKICH JAK PANELE PROGRAMISTÓW, WYSTĘPY WYKONAWCÓW NA ŻYWO, KONKURSY KOSTIUMÓW I TALENTÓW W PIĄTKOWY WIECZÓR LUB CEREMONII ZAMKNIĘCIA BLIZZCON W SOBOTNI WIECZÓR;
 10. Blizzard zastrzega sobie prawo, bez zwrotu jakiejkolwiek części ceny zakupu Biletu, do zakazania wstępu lub usunięcia z BlizzCon każdej osoby, której zachowanie zostanie uznane przez Blizzard za niepożądane lub niestosowne, lub która używa wulgarnego lub obraźliwego języka, bądź w jakikolwiek sposób zakłóca przebieg wydarzenia; oraz
 11. przyjąć do wiadomości, że do Anaheim Convention Center nie wolno wnosić niektórych przedmiotów; ponadto użytkownik wyraża zgodę na uzasadnione przeszukanie pod kątem posiadania:
 • a. Broni:  broń palna, fajerwerki, łatwopalne płyny lub produkty w aerozolu, noże, sztylety, miecze, pałki, maczugi, inne rodzaje broni miażdżącej lub o ostrych krawędziach, pociski, broń pneumatyczna, łuki, kusze są surowo zabronione;
 • b. Żywności i napojów​: wnoszone z zewnątrz jedzenie i napoje, szklane butelki, puszki, alkohol i napoje alkoholowe są surowo zabronione. Dozwolone są zamknięte butelki z wodą.
 • c. Toreb: torby w rozmiarach większych niż 18 x 12 x 8 cali nie będą dozwolone na BlizzCon. Wszystkie torby, niezależnie od wielkości, podlegają kontroli w dowolnym momencie;
 • d. Elektroniki: komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia pamięci masowej, profesjonalny sprzęt do nagrywania wideo i audio, kamery z obiektywami stałymi dłuższymi niż 6 cali, zewnętrzne pamięci flash, kamerki sportowe (np. GoPro, Google Glass), kijki do selfie, monopody, statywy, drony, noszone na ciele kamery, rejestratory wideo i radiotelefony są surowo zabronione. Osobistego sprzętu w żadnym momencie nie wolno podłączać do jakiegokolwiek komputera na BlizzCon, a zdejmowalne obiektywy, niezależnie od rozmiaru, są zabronione na BlizzCon (powyższe nie dotyczy gości z oficjalnymi plakietkami wystawców lub mediów);
 • e. Przedmiotów różnych: substancje nielegalne i kontrolowane, duże pojemniki, wózki, deskorolki, hulajnogi (powyższe nie dotyczy osób niepełnosprawnych), naklejki/grafika samoprzylepna, nienależące do obsługi żywe zwierzęta, balony napełnione helem i balony z folii Mylar, lasery lub podobne przedmioty, pojemniki chłodzące, pojazdy silnikowe (tj. gokarty lub dziecięce pojazdy na baterie), wózki lub pojazdy kołowe, konfetti/sypki brokat, łatwopalne ciecze, źródła otwartego ognia są surowo zabronione.
Jeśli użytkownik postanowi nie wyrazić zgody na ww. przeszukanie, może nie otrzymać zgody na wstęp na BlizzCon lub zostać wyprowadzony z wydarzenia bez prawa do zwrotu pieniędzy lub innej formy rekompensaty.